Home » Ciekawoski » Ogrzewanie a środowisko

Ogrzewanie a środowisko

dymWydobycie, jak i spalanie paliw kopalnych (węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny itp.) wiąże z negatywnym wpływem na środowisko, np.: uwalniane są do atmosfery szkodliwe gazy i pyły. Kolektory słoneczne dają nam możliwość wykorzystania odnawialnego źródła energii jakim jest energia słoneczna. Dzięki temu produkcja oraz wykorzystanie powstałego ciepła jest całkowicie bezpieczne dla otaczającego nas środowiska.

Jednak jak każde urządzenie ma swoje wady i zalety. Niewątpliwie ciemną stroną kolektorów słonecznych jest ich koszt ceny wahają się od 75 do 85 tyś. zł dla domu o powierzchni 100 m², jednak przy wzrastających cenach energii inwestycja zwraca się po 3-5 latach. Planując montaż urządzenia należy pamiętać o tym, że powierzchnia mieszkalna powinna być dwa razy większa od powierzchni kolektora (optymalne rozwiązanie).

Ważną kwestią jest również wybór rodzaju instalacji. W kolektorach cieczowych istnieje możliwość zamarznięcia czynnika roboczego – wody, dlatego też coraz częściej stosuje się substancje o niskiej temperaturze krzepnięcia zawierające także inhibitory korozji. W przypadku kolektorów powietrznych nieodzownym elementem jest hałas powstający w czasie pracy wentylatorów. Niezależnie od zastosowanej technologii ilość uzyskanej energii jest ściśle związana z natężeniem promieniowania słonecznego, które ulega zmianie w ciągu doby i roku. W okresie zimowym dzień jest krótki, czego konsekwencją może być niedobór ciepła, co wiąże się koniecznością skorzystania z innych źródeł energii.

Podsumowując

Zalety kolektorów słonecznych:

 • ochrona środowiska (redukcja emisji gazów cieplarnianych)
 • technologia bezodpadowa
 • niski koszt 1 kWh
 • niski koszt eksploatacji
 • ciągły dostęp do ciepłej wody (poza okresem zimowym)

Wady kolektorów słonecznych:

 • wysoki koszt zakupu urządzenia
 • uzależnienie od warunków pogodowych
 • korozja (kolektory cieczowe)
 • możliwość zamarznięcia czynnika roboczego (kolektory cieczowe)
 • hałas (kolektory powietrzne)
 • niedobór energii w okresie zimowym

Żadna instalacja słoneczna nie może obejść się bez kolektora słonecznego, urządzenia odpowiedzialnego za przekształcenie energii promieniowania słonecznego w ciepło.

Niezbędnym elementem kolektora jest absorber. W jego skład wchodzi aluminiowa, miedziana bądź mosiężna płyta pokryta materiałem absorbującym promieniowanie (zwykle koloru czarnego). W zależności od typu kolektora słonecznego absorber otacza woda bądź powietrze, ich zadaniem jest odebranie od niego ciepła i dostarczenie go do miejsca docelowego. Uzyskana energia magazynowana jest w zasobniku buforowym (wspomagane centralne ogrzewanie) lub solarnym (produkcja ciepłej wody użytkowej).

Kolektory instalowane są na: dachach (spadzistych, płaskich), pionowych ścianach (kolektor musi być skierowany na południe) podłożu oraz na stelażu wolnostojącym. Uzyskane ciepło wykorzystywane jest przede wszystkim do: ogrzewania budynków mieszkalnych i gospodarskich, podgrzewania ciepłej wody użytkowej, podgrzewania wody w basenach, podgrzewania wody wykorzystywanej w rolnictwie, a także do suszenia płodów rolnych oraz drewna. Znanymi producentami kolektorów słonecznych są: Heliosin, Hewalex, Paradigma, Byrski, Geres-Asco, Eco Jura, Sun Energy, Viessmann.

Serwis prezentuje wszystko co związane z pomieszczeniami w których wykorzystuje się materiały, jak: płytki ceramiczne, glazura, mozaika, akcesoria i materiały montażowe. Omawiamy aranżacje wnętrz i dodatki dekoracyjne. Znajdziesz tu też wiele cennych porad. Polecamy wypróbowanych fachowców i prosimy o informowanie innych o swoich pozytywnych doświadczeniach.
Serwis prezentuje wszystko co związane z pomieszczeniami w których wykorzystuje się materiały, jak: płytki ceramiczne, glazura, mozaika, akcesoria i materiały montażowe. Omawiamy aranżacje wnętrz i dodatki dekoracyjne. Znajdziesz tu też wiele cennych porad. Polecamy wypróbowanych fachowców i prosimy o informowanie innych o swoich pozytywnych doświadczeniach.
Prezentacja produktów, zawarta na stronie internetowej, nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.