Regulamin

Witamy a stronie internetowej płytki i glazura.

1. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
2. Administrator oraz Właściciel serwisu www.plytki-glazura.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści dodawane przez użytkowników i zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia treści pojawiających się na jego stronach, a zawierających treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie, naruszające prawa Administratora lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego.
3. Każde zamówienie Klienta jest potwierdzane poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
4. Możemy odmówić lub opóźnić realizację zamówienia, jeśli miedzy innymi dane klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z klientem, jego adres e-mail jest nieprawidłowy lub, jeżeli uzyskanie potwierdzenia chęci w ciągu 7 dni roboczych nie będzie możliwe.
5. Ceny towarów mogą w każdej chwili ulec zmianie, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany, a w przypadku zmian cen po złożeniu zamówienia będzie miał możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży bez żadnych konsekwencji.
6. Jeśli nie podano inaczej, podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w PLN.
7. Dowód (faktura VAT) wysyłana jest drogą elektroniczną lub pocztą (na życzenie klienta) z datą do 7 dni od momentu realizacji zamówienia.
8. Po złożeniu zamówienia, istnieje możliwość jego anulowania poprzez złożenie oświadczenia o jego anulacji na piśmie wysyłając wiadomość e-mail oraz powiadomieniu nas telefonicznie. Wszelkie zmiany w zamówieniu, które uzyskało status „w trakcie realizacji” mogą zostać wprowadzone bądź zamówienie może zostać anulowane do 24 godzin od momentu uzyskania tegoż statusu.
9. Za ofertę strony plytki-glazura.com.pl można zapłacić wyłącznie osobiście.6. Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru), bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie oraz dokonując zwrotu towaru. Warunkiem zwrotu pieniędzy jest odesłanie towaru, a następnie podpisanie i odesłanie faktury korygującej. Równowartość zwróconego towaru otrzymuje Klient w terminie 14 dni od daty dostarczenia podpisanej faktury korygującej przelewem na podany rachunek w banku lub przekazem pocztowym. UWAGA! Klient ponosi koszty prowizji bankowej jak również dostawy towaru „w obie strony” tj. dostarczenie towaru do klienta i odesłanie towaru do Sklepu.
10. Zwracany towar nie może posiadać cech wskazujących na użytkowanie lub montaż. Towar musi zostać zwrócony w niezniszczonym, oryginalnym opakowaniu producenta z wszystkimi dokumentami (gwarancja, instrukcja itd.). W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia zwrotu.
11. Nie dopuszcza się zwrotu części towaru.
12. Większość zamówień składanych przez stronę plytki-glazura.com.pl dotyczy towarów, w których to Klient każdorazowo określa ich ilość i parametry. Na tej podstawie zamówienia te realizowane są jako indywidualne. W takim przypadku Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru.
13. Jeżeli otrzymany towar/usługa będzie posiadał wady techniczne, prosimy o natychmiastowy kontakt przesyłając pisemne zgłoszenie reklamacji w formie wiadomości e-mail,
W zgłoszeniu należy podać datę, dokładny opis reklamacji oraz adres zwrotny i telefon Klienta. Prosimy jednocześnie o przesłanie fotografii wad technicznych lub uszkodzeń. Ewentualne reklamacje powstałe w czasie użytkowania po zamontowaniu produktu prosimy kierować bezpośrednio do producenta – na podstawie gwarancji, która znajduje się razem z produktem.
14. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
15. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera lub monitora Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji towaru.
Opisy pochodzą ze stron producentów oraz dystrybutorów i mimo staranności przy ich dodawaniu mogą zawierać błędy. Opisy oraz zdjęcia nie są, więc podstawą do roszczeń . Jeśli zauważą Państwo błąd w opisie prosimy o kontakt
16. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Kupujący zostanie obciążony kosztami przesyłki reklamowanego towaru.
17. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
18. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
19. Struktura serwisu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.
20. Serwis plytki-glazura.com.pl zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i Regulaminie bez wcześniejszego powiadomienia, publikując zmiany na stronach internetowych.
21. Wszelkie spory wynikłe będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla naszej siedziby.