Home » Porady » Jak zapewnić bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynkach użyteczności publicznej?

Jak zapewnić bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynkach użyteczności publicznej?

użyek publiczny bhpOdpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe w budynkach użytku publicznego są niezbędne i wymagane przepisami prawnymi. Konieczne jest zatem zapewnienie dróg ewakuacji i ich czytelne oznaczenie. Nie bez znaczenia jest także zamocowanie gaśnic na wszystkich piętrach. Istotne jest również zastosowanie ściany ogniowej zarówno jako integralnej części budynku, jak i zewnętrznego zabezpieczenia.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe – ogniochronne ściany

Zastosowanie ogniochronnych ścian ma niezwykle duże znaczenie w przypadku budynków użytku publicznego. Pozwala to na zachowanie warunków biernej ochrony przeciwpożarowej, które wpisują się w rozporządzenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Tutaj zastosowanie mają bloki ognioodporne, które stanowią swoisty bufor, czyli oddzielają inne części budynku od potencjalnego zagrożenia.
bliblioteka bhpW ten sposób zyskuje się strefy pożarowe. Dzięki temu zmniejsza się możliwość rozprzestrzeniania ognia. Najlepszej jakości betony ogniotrwałe są w stanie zatrzymać ognisko pożaru na 180 minut, co pozwoli na sprawniejsze przeprowadzenie zarówno ewakuacji, ale również zabezpiecza przed dużymi stratami materialnymi. Ściany ogniowe pełnią zatem funkcję statyczną, czyli są nośnym bądź też usztywnianym elementem budowlanym, który zabezpiecza nie tylko przed rozprzestrzenianiem się ognia, ale również dymu. Zatem są one wykonane z materiałów niepalnych i należy je wybudować na własnym fundamencie i stropie bądź mogą stanowić konstrukcję nośną.

Wyposażenie przeciwpożarowe obiektów użyteczności publicznej

Każdy budynek użytku publicznego musi posiadać odpowiednie wyposażenie przeciwpożarowe. Na każdym piętrze powinny znajdować się gaśnice przeciwpożarowe, a także koce gaśnicze. Powinien być do nich łatwy i szybki dostęp. Najlepiej, jeśli znajdują się po dwóch stronach długiego korytarza. Tutaj nie ma obostrzeń, co do rodzaju gaśnicy, istotna jest tylko data przydatności sprzętu gaśniczego. Konieczne jest również zastosowanie hydrantów w bliskiej lokalizacji. Jeden z hydrantów powinien być dostępny od zewnętrznej strony budynku, co ułatwia pracę gaśniczą jednostkom straży pożarnej.

Drogi ewakuacyjne i ich odpowiednie oznaczenie

dworzec bhpKażdy budynek użyteczności publicznej powinien być zaprojektowany w taki sposób, by zapewnione były drogi ewakuacji z każdej strony budynku i na każdym piętrze. Zastosowanie mają tutaj tabliczki informacyjne, które powinny być umieszczone w widocznym miejscu, wskazując kierunek dróg ewakuacji, a także te znajdujące się bezpośrednio nad wyjściami ewakuacyjnymi. Powinny być one fluorescencyjne, by w przypadku odcięcia prądu, a także zadymienia były widoczne.

Systemy przeciwpożarowe niezbędne dla ochrony ludzi i mienia

W budynkach użytku publicznego niezbędne jest także montowanie systemu przeciwpożarowego. Ma on stanowić ochronę zarówno ludzi, jak i mienia przed zagrożeniem pożarowym zarówno w postaci ognia, jak i trującego dymu. Niezwykle ważną rolę obejmuje centrala sterująca, która powinna automatycznie informować służby o zagrożeniach. Siatki rur muszą być rozmieszczone w każdym miejscu, podobnie jak dysze wylotowe. Taki system składa się także z detektorów ognia i dymu. Warto także zwrócić uwagę, jaki system przeciwpożarowy posiada środek gaśniczy. Tutaj można wybrać gaszenie wodą. Jest to automatyczny system, który działa tylko i wyłącznie w miejscu wybuchu ognia, przez co nie trzeba obawiać się zalania pozostałej części mienia. Jego sposób działania obejmuje pomiar temperatury, a w przypadku bardzo wysokiej temperatury następuje uruchomienie ampułki tryskacza i wyzwolenie czynnika gaśniczego. Można także zdecydować się na tryskacz wyposażony w mgłę wodną, pianę bądź też gaz. Warto zauważyć, że przepływająca przez zawór substancja gaśnicza uruchamia automatycznie dzwon alarmowy. Dzięki temu można przeprowadzić szybką ewakuację. Ważne jest także oddymianie, czyli czujniki zasysające dym, co także stanowi ochronę przed rozprzestrzenianiem się pożaru, ale i zatruciami.

Wszystkie działania przeciwpożarowe mają za zadanie chronić ludzi i mienie. W budynkach użyteczności publicznej powinny znajdować się także szafy pancerne na dokumenty, które zapobiegają spłonięciu ważnych danych.

Artykuł sponsorowany

Serwis prezentuje wszystko co związane z pomieszczeniami w których wykorzystuje się materiały, jak: płytki ceramiczne, glazura, mozaika, akcesoria i materiały montażowe. Omawiamy aranżacje wnętrz i dodatki dekoracyjne. Znajdziesz tu też wiele cennych porad. Polecamy wypróbowanych fachowców i prosimy o informowanie innych o swoich pozytywnych doświadczeniach.
Serwis prezentuje wszystko co związane z pomieszczeniami w których wykorzystuje się materiały, jak: płytki ceramiczne, glazura, mozaika, akcesoria i materiały montażowe. Omawiamy aranżacje wnętrz i dodatki dekoracyjne. Znajdziesz tu też wiele cennych porad. Polecamy wypróbowanych fachowców i prosimy o informowanie innych o swoich pozytywnych doświadczeniach.
Prezentacja produktów, zawarta na stronie internetowej, nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.