Home » Porady » Obowiązki i odpowiedzialność kierownika budowy

Obowiązki i odpowiedzialność kierownika budowy

buildingJak doskonale wiadomo, żadna zakrojona na szeroką skalę budowa ani remont nie mogą dojść do skutku, jeżeli za przedsięwzięcie to nie jest odpowiedzialny kierownik budowy, nadzorujący prawidłowość wykonywania poszczególnych prac oraz dopełniający wszelkich niezbędnych formalności. Artykuł niniejszy powinien uściślić nam wiedzę dotyczącą tego, kto może sprawować taką funkcję i jakie z tego tytułu wynikają dla niej obowiązki.

Jak informuje nas kierownik budowy z Poznania; nie każdy zdaje sobie sprawę, że kierownikiem budowy nie może być osoba przypadkowa, wyłącznie luźno związana z branżą. Pozycję tę piastować może wyłącznie osoba o wykształceniu lub przeszkoleniu kierunkowym potwierdzonym certyfikatem, jako że to na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za materiały, efektywność i jakość wykonanych robót remontowych i konstrukcyjnych oraz – co jest bezsprzecznie najważniejsze – za zdrowie oraz życie zarówno pracowników jak i osób postronnych przebywających w pobliżu placu budowy. Przepisy polskiego prawa jeszcze dokładniej definiują obowiązki takiego profesjonalisty. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Kierownik budowy, w myśl rozporządzeń prawnych, odpowiada za sporządzenie oraz weryfikację planu bezpieczeństwa jeszcze przed inicjalizacją prac, co z kolei pozwala zminimalizować wszelkie ewentualne czynniki ryzyka jakie wystąpić mogą podczas realizacji projektu. Równie ważnym jest dopilnowanie i zagwarantowanie inwestorowi, że każdy etap prac został wykonany zgodnie z założeniami projektu i w najwyższej możliwej do osiągnięcia jakości. Rzeczony ekspert po zakończeniu przedsięwzięcia ma obowiązek poinformować o tym inwestora jednocześnie przygotowując protokół zdawczo-odbiorczy.

Pamiętać jednakże należy, iż nie musi on zostać niezwłocznie podpisany przez inwestora, zwłaszcza jeżeli zidentyfikowane i potwierdzone zostaną nieścisłości w wykonywaniu prac. W rzeczonym przypadku kierownik oddelegować musi swoich podwładnych do usunięcia niedociągnięć, które to uniemożliwiają finalizację przedsięwzięcia.

Na chwilę powróćmy do niebezpieczeństw czyhających przy realizacji budowy na pracowników oraz osoby postronne, które właśnie znajdują się w pobliżu realizowanej inwestycji. Posiadanie sprawdzonych informacji o możliwości wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia, które kierownik budowy jest w stanie ograniczyć lub zminimalizować wykorzystując do tego specjalistyczne środki, nakłada na niego obowiązek niezwłocznego informowania o tym fakcie inwestora. Zatajenie ich może bowiem grozić odpowiedzialnością karną, wysoką grzywną lub – w sytuacjach, kiedy komuś stanie się krzywda – nawet pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu oraz karą więzienia.

Odnosimy wrażenie, że praca kierownika budowy to łatwe i przyjemne zajęcie. Nie brudzi on sobie rąk nadzorując prace związane z realizacją kolejnych faz projektu. Otóż błądzimy! Jest on kręgosłupem i szyją przedsięwzięcia, a pracownicy jego rękoma. Bez jego zaangażowania, żaden projekt nie zostanie doprowadzony do końca ani też – bez zastrzeżeń odebrany przez inwestora.

Serwis prezentuje wszystko co związane z pomieszczeniami w których wykorzystuje się materiały, jak: płytki ceramiczne, glazura, mozaika, akcesoria i materiały montażowe. Omawiamy aranżacje wnętrz i dodatki dekoracyjne. Znajdziesz tu też wiele cennych porad. Polecamy wypróbowanych fachowców i prosimy o informowanie innych o swoich pozytywnych doświadczeniach.
Serwis prezentuje wszystko co związane z pomieszczeniami w których wykorzystuje się materiały, jak: płytki ceramiczne, glazura, mozaika, akcesoria i materiały montażowe. Omawiamy aranżacje wnętrz i dodatki dekoracyjne. Znajdziesz tu też wiele cennych porad. Polecamy wypróbowanych fachowców i prosimy o informowanie innych o swoich pozytywnych doświadczeniach.
Prezentacja produktów, zawarta na stronie internetowej, nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.