Home » Porady » Jak przebudować łazienkę zgodnie z przepisami?

Jak przebudować łazienkę zgodnie z przepisami?

Czy można swobodnie dokonywać przebudowy łazienki? Wymiana okien, ogrzewania czy instalacji? Postawienie ścianki działowej lub wyburzenie istniejącej? Remont i przebudowa. Z pozwoleniem czy bez?

Wolnoć Tomku w swoim domku?

Przystępując do projektowania łazienek trzeba zmierzyć się z wieloma kwestiami. W grę wchodzą nie tylko koszty, dobór odpowiednich materiałów, wykończenie, armatura etc. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac projektanci łazienek muszą pamiętać o kilku ważnych aspektach prawnych. Może się bowiem okazać, że zaplanowana modernizacja będzie wymagała uzyskania odpowiednich zezwoleń. Wszystko jednak zależy od charakteru i zakresu robót, które zaplanowaliśmy.

projektZgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym większość prac remontowych i budowlanych jest zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Nie znaczy to, że jesteśmy całkiem wolni od formalności. Zgodnie z art. 30. Ust 1 Prawa Budowlanego remont istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych wymaga zezwolenia. Aby takie zezwolenie otrzymać, należy dokonać zgłoszenia do Starostwa Powiatowego składając odpowiednie dokumenty. W zgłoszeniu trzeba zawrzeć rodzaj, zakres robót remontowych, a także sposób ich wykonania i termin rozpoczęcia. Dodatkowo wymagany jest dokument zaświadczający o prawie do dysponowania nieruchomością. W zależności od złożoności prac należy przedłożyć szkice, rysunki oraz fachowe opinie.

Generalnie, im dokładniejszy opis i charakterystyka robót, tym mniejsza szansa na to, że napotkamy problemy, które mogą opóźnić rozpoczęcie prac. Jeśli Starosta nie wniesie sprzeciwu w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia, możemy przystąpić do pracy.

Co nie jest zabronione, to jest dozwolone

Jeśli w planach aranżacji łazienki mamy zamiar postawienia ścianki działowej, możemy zrobić to bez problemu, zwłaszcza jeśli jest to lekka ścianka gipsowa, którą łatwo można usunąć. Prawo Budowlane dopuszcza także możliwość przebudowy instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej.

Trzeba jednak zwrócić uwagę, jeśli projekt łazienki przewiduje naruszenie ściany nośnej, a co za tym idzie, zmianę rozkładu sił w konstrukcji budynku. W takim przypadku należy zwrócić się o pomoc do inżyniera i dokonać stosownych pomiarów, które należy przedłożyć w zgłoszeniu do Starostwa. Istnieje wówczas ryzyko, że urzędnik zażąda uzyskania pozwolenia na budowę, co wiąże się z dość długą i skomplikowaną procedurą, a także przedłożeniem dodatkowej dokumentacji. Warto wziąć to pod uwagę przy projektowaniu łazienek, zwłaszcza, że zmiana projektu może pociągnąć za sobą sporo niepotrzebnych wydatków.

Duże zbytki na zabytki

Pozwolenie na budowę nie jest wymagane przy wykonywaniu remontu obiektów budowlanych, o ile budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków. Wówczas przepisy Prawa Budowlanego obligują inwestora do uzyskania pozwolenia na budowę. Przed jego otrzymaniem konieczne jest pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych wydane przez właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jeśli budynek nie znajduje się w rejestrze zabytków, ale jest objęty ochroną Konserwatora na podstawie lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego, należy uzyskać pozwolenie na budowę od właściwego organu w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

W obu wymienionych przypadkach należy liczyć się ze zwiększonymi kosztami, gdyż wydanie pozwolenia na budowę może obligować inwestora do zastosowania określonych materiałów oraz sposobu wykonywania prac. Warto wówczas zapytać fachowców. Pracownicy Salonu Łazienek Glazura Królewska posiadają specjalistyczną wiedzę i doświadczenie. Służą pomocą i radą, aby każdy miał prawo do swojej wymarzonej łazienki.

Serwis prezentuje wszystko co związane z pomieszczeniami w których wykorzystuje się materiały, jak: płytki ceramiczne, glazura, mozaika, akcesoria i materiały montażowe. Omawiamy aranżacje wnętrz i dodatki dekoracyjne. Znajdziesz tu też wiele cennych porad. Polecamy wypróbowanych fachowców i prosimy o informowanie innych o swoich pozytywnych doświadczeniach.
Serwis prezentuje wszystko co związane z pomieszczeniami w których wykorzystuje się materiały, jak: płytki ceramiczne, glazura, mozaika, akcesoria i materiały montażowe. Omawiamy aranżacje wnętrz i dodatki dekoracyjne. Znajdziesz tu też wiele cennych porad. Polecamy wypróbowanych fachowców i prosimy o informowanie innych o swoich pozytywnych doświadczeniach.
Prezentacja produktów, zawarta na stronie internetowej, nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.