Home » Porady » Aby łazienka była łazienką, czyli normy prawne w łazience

Aby łazienka była łazienką, czyli normy prawne w łazience

Czy taka sytuacja może dotyczyć czegoś tak prostego i oczywistego jak łazienka? Okazuje się, że tak. Zgodnie z polskim prawem, aby dane pomieszczenie mogło być nazwane kuchnią, łazienką itd., musi spełniać odpowiednie wymogi prawne. Normy reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Prawo a projekt łazienki

prawoW myśl Prawa Budowlanego projekt budynku musi spełniać odpowiednie wymogi. Z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury wspomnianego wcześniej wynika także, że każdy budynek, jego układ funkcjonalny i przestrzenny, ustrój konstrukcyjny oraz rozwiązania techniczne i materiałowe elementów budowlanych, powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia. Uregulowanie to wyznacza konkretne wytyczne i parametry, którymi muszą kierować się architekci oraz projektanci łazienek. Nie wystarczy, że łazienka jest piękna, stylowa czy funkcjonalna. Nieważne, że czaruje wysokiej jakości armaturą Koło czy Cersanitu. Nieistotne, że błyszczą ekskluzywne baterie Grupy Armatura, Roca czy Grohe. Aby być łazienką, musi spełniać odpowiednie normy prawne.

Normy prawne w łazience

Przepisy rozporządzenia, oprócz ogólnych stwierdzeń odnoszących się do projektów pomieszczeń, traktują w szczegółach o parametrach, które musi spełniać projekt łazienki. Według prawa łazienka zalicza się do pomieszczeń higienicznosanitarnych. Traktuje o tym § 76, który w ramach tego terminu dołącza także inne pomieszczenia, np. sauny, natryski, ustępy, umywalnie, szatnie, przebieralnie, pralnie, pomieszczenia higieny osobistej kobiet. Istnieją także konkretne zapisy, które nakładają zastosowanie się do odpowiednich wymogów w budynku oraz łazience. Eksperci wymieniają najważniejsze z nich:

  • Zgodnie z § 46 każdy budynek mieszkalny wyposażony w wannę, natrysk lub umywalkę, powinien mieć indywidualną lub centralną instalację ciepłej wody.
  • Sąsiadujące § 47 oraz 48 nie mówią precyzyjnie o łazienkach, lecz ogólnie obligują, aby budynek wyposażony w instalację wodociągową miał zapewnioną instalacje do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych. Poza tym, jeżeli budynek jest przeznaczony do pobytu ludzi, to musi być wyposażony w miejsce do czasowego gromadzenia odpadów i nieczystości.
  • Wymóg odpowiedniej wentylacji reguluje § 77, który stanowi, że pomieszczenie higienicznosanitarne powinno mieć wysokość w świetle co najmniej 2,5 m, z wyjątkiem łaźni ogólnodostępnej, której wysokość powinna wynosić co najmniej 3 m. Ustawodawca dopuszcza zmniejszenie wysokości pomieszczenia higienicznosanitarnego do 2,2 m w świetle. Odstępstwo od tego przepisu dotyczy budynków mieszkalnych, hoteli, moteli i pensjonatów, o ile są one wyposażone w wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną.
  • Jeśli chodzi o ściany łazienki, to wg § 78 powinny mieć one, do wysokości co najmniej 2 m, powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci. a posadzki umywalni, kabiny natryskowej i ustępu powinny być zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie.
  • Rozporządzenie reguluje także parametry drzwi do łazienki. Muszą one otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części muszą zawierać otwory dla dopływu powietrza o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2.
  • W przypadku kabiny prysznicowej § 81 stanowi, że kabina natryskowa niezamknięta powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niż 0,9 m2 i szerokość co najmniej 0,9 m. Natomiast kabina prysznicowa zamknięta, wydzielona ściankami na całą wysokość pomieszczenia, powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niż 1,5 m2 i szerokość co najmniej 0,9 m oraz być wyposażona w wentylację mechaniczną wywiewną.

Przy projektowaniu łazienek warto pamiętać o tych uregulowaniach. Są one ważne nie tylko ze względu na zapisy prawne, ale także dla bezpieczeństwa użytkowania i odpowiedniego zabezpieczenia oraz standardów w budynkach. Wszelkie wątpliwości powinni wyjaśniać doświadczeni projektanci łazienek, którzy rocznie wykonują setki darmowych projektów łazienek dla swoich klientów.

Serwis prezentuje wszystko co związane z pomieszczeniami w których wykorzystuje się materiały, jak: płytki ceramiczne, glazura, mozaika, akcesoria i materiały montażowe. Omawiamy aranżacje wnętrz i dodatki dekoracyjne. Znajdziesz tu też wiele cennych porad. Polecamy wypróbowanych fachowców i prosimy o informowanie innych o swoich pozytywnych doświadczeniach.
Serwis prezentuje wszystko co związane z pomieszczeniami w których wykorzystuje się materiały, jak: płytki ceramiczne, glazura, mozaika, akcesoria i materiały montażowe. Omawiamy aranżacje wnętrz i dodatki dekoracyjne. Znajdziesz tu też wiele cennych porad. Polecamy wypróbowanych fachowców i prosimy o informowanie innych o swoich pozytywnych doświadczeniach.
Prezentacja produktów, zawarta na stronie internetowej, nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.