Home » Rynek » Promocja odnawialnych źródeł energii

Promocja odnawialnych źródeł energii

Odnawialne źródła energii są nie tylko bezpieczne dla środowiska, ale także bardzo wydajne. Aby zwiększyć powszechność ich wykorzystania państwa stosują różnego rodzaju mechanizmy promocji i ulgi finansowe dla inwestorów.

ozeOdnawialne źródła energii nie szkodzą środowisku, nie zanieczyszczają atmosfery, a ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Zalicza się do nich przede wszystkim: energię wiatru, energia słoneczna, wody, a także energię pochodzącą z biomasy i z wnętrza ziemi, zwaną energią geotermalną. Do odnawialnych źródeł energii należą również: odpady komunalne i przemysłowe, oraz biogaz powstały w procesach oczyszczania ścieków lub rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych.

Rozpowszechnieniu użytkowania odnawialnych źródeł energii służy szereg inicjatyw lokalnych i międzynarodowych, łącznie z zastosowaniem strategii rozwoju energetyki odnawialnej. Wprowadza się m.in. obowiązek wykazywania w bilansach energetycznych gmin oceny lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii i opłacalności ich wykorzystywania. Zakłady energetyczne zobowiązuje się do zawierania długoterminowych kontraktów na sprzedaż energii pochodzącej z alternatywnych źródeł, a różnego rodzaju certyfikaty, konkursy bądź przetargi mają stanowić system zachęt. Również Unia Europejska przewiduje różnego rodzaju fundusze celowe, przedakcesyjne i strukturalne, a także ulgi inwestycyjne na wydatki związane z zakupem urządzeń służących do uzyskiwania energii z odnawialnych źródeł.

Istnieją także szeroki zakres działań mających na celu promowanie odnawialnych źródeł energii. Wprowadza się programy nauczania na wszystkich poziomach szkolnictwa, organizuje się akcje uświadamiające o korzyściach wynikających z zastosowania odnawialnych źródeł energii. Wdrożenie krajowej polityki energii odnawialnej jest bardzo ważne, dlatego powinno być powierzone specjalnym organom, takim jak np. Europejskie Centrum Energetyki Odnawialnej.

Serwis prezentuje wszystko co związane z pomieszczeniami w których wykorzystuje się materiały, jak: płytki ceramiczne, glazura, mozaika, akcesoria i materiały montażowe. Omawiamy aranżacje wnętrz i dodatki dekoracyjne. Znajdziesz tu też wiele cennych porad. Polecamy wypróbowanych fachowców i prosimy o informowanie innych o swoich pozytywnych doświadczeniach.
Serwis prezentuje wszystko co związane z pomieszczeniami w których wykorzystuje się materiały, jak: płytki ceramiczne, glazura, mozaika, akcesoria i materiały montażowe. Omawiamy aranżacje wnętrz i dodatki dekoracyjne. Znajdziesz tu też wiele cennych porad. Polecamy wypróbowanych fachowców i prosimy o informowanie innych o swoich pozytywnych doświadczeniach.
Prezentacja produktów, zawarta na stronie internetowej, nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.